13 uker fri i året

Norske lærere jobber bare 39 av årets 52 uker. Til gjengjeld må de jobbe mer enn en time ekstra hver dag så lenge skoleåret varer. Det er Stavanger Aftenblad som har tatt seg bryet med å skrive en artikkel med en oversikt over lærernes faktiske arbeidsår:

En fulltidsansatt lærer i det norske skoleverket må jobbe like mange timer som andre norske arbeidstakere. For de fleste utgjør et årsverk knapt 1700 timer når helger, ferier og helligdager er trukket fra. Men lærerne må gjøre unna hele årsverket på bare 39 uker.For å komme opp i 1687,5 timer, må lærerne jobbe 43,3 timer i uka. Det tilsvarer mer enn en time «overtid» hver dag.

Arbeidstid: Lærernes årsverk er 1687,5 timer, ifølge KS. Ifølge Nasjonalregnskapet og Arbeidsdirektoratet varier størrelsen på et årsverk både mellom næringer og fra år til år.
Et standard årsverk med fem uker ferie og 37,5 timers uke, utgjør mellom 1690 og 1700 timer årlig.
Barneskolelærerne å være på skolen 1300 timer i året (bundet tid). Resten av tida kan læreren disponere fritt til forberedelser, kompetanseutvikling, etc. KS vil nå rive ned skillet mellom undervisningstid og tid til annet pedagogisk arbeid i den sentrale avtalen.

Avspasering: Lærerne har undervisning i 39 uker. Øvrige yrkesaktive arbeider 45 uker og har ferie, pluss helligdagsfri resten. Forskjellen er at lærerne jobber mer enn 7,5 timer i de 39 ukene og avspasserer mens elevene har ferie. Ferie: Differansen på 6 uker mellom 39 uker og 45 uker er lærernes avspasering, ikke at lærerne har mer ferie enn andre.

Les hele artikkelen på http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article271541.ece.