Masteroppgaveseminar

Har vært på Masteroppgaveseminar på Hamar. Alle som skal levere masteroppgave på Digkom-studiet hadde på forhånd sendt inn et kapittel til alle de andre. På selve seminaret hadde man så en halvtimes tid hvor man fikk tilbakemelding på det man hadde skrevet; og på selve oppgaven. I tillegg til alle masterstudenter, var også alle veilederne tilstede. Jeg må si det var veldig nyttig, og ikke minst interessant å høre hva de andre skriver om; om ikke minst få høre tilbakemeldingene fra veilederne på deres arbeid. Mye av det gjaldt også minoppgave.

For min egen del fikk jeg en god del kommentarer på språket, og ulike formuleringer i den innsendte teksten. For eksempel rundt viktigheten av å sitere korrekt. I tillegg fikk jeg også mange godt kommentarer, og forslag, til min oppgave. Og ikke minst en klar beskjed om snart å finne meg en skole som jeg kan følge i deres bruk av nettbrett i leseopplæringen.