Samling i Lærende nettverk

Torsdag 26.november var det fellessamling i Lærende nettverk på Elvebakken videregående skole.

Programmet for samlingen:
1200-1315: Informasjon om Elevbakken skole og en guidet tour igjennom skolen: Vi fikk en presentasjon av skolen; med vekt på deres naturlige, integrerte bruk av IKT. Skolen har blitt pusset opp / ombygget; og fremstod nå som en åpen og moderne skole: (Her fra skolens hjemmeside🙂

Da dagens skolebygg ble utformet, ble det lagt vekt på at Elvebakken skulle være en åpen og transparent skole. Derfor sitter elevene i store, åpne baser, veggene er byttet ut med glassflater og hele ledelsen sitter i åpent landskap med fullt innsyn fra inngangspartiet til skolen. Resultatet av denne gjennomsiktigheten er en trygg, oversiktlig og kommunikasjonsvennlig skole der ingenting kan gjemmes bort.

IKT-messig fremstod skolen også som moderne; både med tanke på at elevene hadde selv tilgang til ulike typer pc’er; og rommene hadde også Smart Board (fikk ikke helt med meg om det var på alle klasserommene; eller bare på de større rommene vi var innom).

1330-1500: Gjennomgang av programmet Lectra og pedagogisk bruk av SmartBoard; samt info om Bett-wiki og info fra Kirsti.

Lectora: Dette var et veldig interessant program for å selv lage ulike type oppgave-program til elevene. Programmet kunne brukes til å lage rene e-læringskurs; og kan fint integreres med Fronter / It’s Learning. Interessant program; selv om jeg tviler på at vi noen gang får råd til å benytte det…

SmartBoard: Vi fikk en presentasjon av hvordan man kunne pedagogisk bruke SmartBoard. Det det som er fint med SmartBoard kontra vår interaktive tavle fra 3M er åpenbart at man slipper å bruke muse-pennen; man kan bare bruke fingeren for å styre tavla. Ellers så det ut til at mange av de grunnleggende funksjonene har vi også i vårt 3M-program; selv om det naturligvis også var enkelte forskjeller.

Info om Bett-wiki: Kjetil informerte om at info om vår reise til Bett blir lagt ut på Bett-wikien på bett09.pbwiki.com .

Info fra Kirsti: Hun fortalte at vi dette skoleåret skal dokumentere vårt arbeid i Lærende nettverk / våre prosjekter. Dette skal være praksisfortellinger som skal kunne publiseres slik at andre kan dra nytte av dem. Og vårt publiseringsområde blir på laerendenettverk.ning.com/ .

1500-1600: Da satt vi i faggruppene våre. Jeg er med i Norsk på barnetrinnet. Alle gruppens medlemmer gikk igjennom hva vi skal ha som vårt prosjektområde. Mitt område, som beskrevet i en tidligere bloggpost, skal være podcast. Mer om fremdriften i dette prosjektet senere. Vi ble også invitert til hverandres skoler; for å erfare hverandres prosjekter. Kjetil har f.eks et spennende wiki-prosjekt med sine elver som det hadde vært interessant å sett nærmere på.

Kirsti påpekte også viktigheten av å dele informasjon: Være aktive på ning-området; blogge og fortelle hva vi holder på med.

1600-1900: Da var det noen som gikk; mens resten av oss gjorde oss klare til julebordet. Hver fagruppe skulle ha litt underholdning. Og dette gruppevis vist frem mens vi spiste julemiddagen: Ribbe, medisterkaker og pølse. Til dessert: Riskrem og kaffe.

Alt i alt en trivelig kveld; også trivelig å kunne treffes i mere sosiale sammenhenger. Takk til arrangørene på Elevebakken for en fin samling 🙂