Møte i Lærende nettverk

Onsdag 25.mars var det nytt nettverksmøte i «Lærende nettverk» fra UIO. Vi møttes i Georg Sverdrups hus (Biblioteket) klokken 9; og Kirsti orienterte om dagens agenda: Skrive våre praksisfortellinger.

I løpet av dette skoleåret har alle medlemmene i nettverket hatt sine egne prosjekter: Mitt er å ha podcast med 7.trinn. Det er en beskrivelse av dette arbeidet, samt en evaluering av dette, som nå skulle skrives i en praksisrapport. Denne skal så publiseres på nettverkets ning-side innen fredag 24.april.

Her er det Kirsti skriver om «praksisfortellinger»:

Praksisfortellinger er en metode for å vurdere, observere og bevisstgjøre oss vår pedagogiske praksis.

Praksisfortelling er selvlagde og selvopplevde fortellinger av personer i et praksisfellesskap, for eksempel lærere i skolen. Praksisfortellinger handler om avgrensede situasjoner, der samspillet mellom deltakerne er framstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren.

Praksisfortellinger er historier fra hverdagen som synliggjøres gjennom å løfte fram personlige erfaringer. Vi beskriver ett hendelsesforløp (for eksempel en undervisningsøkt, et prosjekt), for så å stille refleksjonsspørsmål omkring hendelsen (Ringstadbekkkrysset).

Praksisfortellinger fra lærende nettverk skal synliggjøre og dokumentere erfaringer. Målet er å trigge refleksjon over praksis hos leseren, samtidig som vi selv øker vår bevissthet om vår personlige kunnskap.

Ved å ta utgangspunkt i spørsmålene fra Ringstadbekk-krysset, skal refleksjonsbiten i praksisfortellingene ha et konstruktivt fokus:

Hva var bra?
Hvorfor?
Hva ville du eventuelt har gjort annerledes?
Hvordan?

I løpet av dagen skreiv jeg ca 2/3 av min praksis-fortelling: Men ett problem som dukket opp for meg er at jeg startet med et veldig faglig fokus (elevene skulle lage en podcast med et veldig faglig innhold); men endte opp med å erkjenne at elevene måtte bruke mesteparten av tiden på å lære seg verktøyet Audacity: Altså elevene brukte mesteparten av tiden på å lære programmet og dets funksjoner; hvordan finne rettighetsfri musikk (og importere denne); samt det med å skrive manus / framføre; og tilslutt høre på podcasten mens vi hadde spisetid. Og jeg tror de likte denne oppgaven veldig godt.

Neste møte i mitt Lærende nettverk, som også blir det siste møtet i nettverket; blir en dag i uke 23.

Og ja, jeg fikk nettverksleder Kirsti, til å fortelle nettverksdeltakerne om «Del og bruk»-siden:  Og jeg tror da også at flere av deltakerne registrerte seg der 🙂

Én kommentar til “Møte i Lærende nettverk”

Det er stengt for kommentarer.