Du bestemmer for mellomtrinnet

Undervisningsopplegget «Du bestemmer» for 5. og 6.-klasse ble i dag lansert for pressen; med en tilstelning i Oslo (jeg kom meg ikke dit i dag). Opplegget er laget av Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet.

Opplegget ble opprinnelig laget for ungdomsskolen og videregående skole; og er ment å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Opplegget består av et hefte med faktaopplysninger, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver.

Alle ungdomsskoler fikk tilsendt dette opplegget; i tillegg ble det satt i gang flere aktiviteter. Etterhvert ble det også utarbeidet flere filmer til opplegget: Filmer som også er laget av ungdom selv; gjennom en filmkonkurranse med blant annet Harald Zwart.

Etterhvert kom tilbakemeldingen fra barnetrinnet om at man ønsket også et lignende opplegg for dette trinnet: Flere brukte ungdomsskole-opplegget også på slutten av barnetrinnet. Og det var ønskelig med et eget opplegg for mellomtrinnet.

I fjor vinter ble derfor en gruppe satt ned for å starte dette arbeidet med å lage «Du bestemmer» for mellomtrinnet. Arbeidet ble ledet av Torbjørn D. Moe fra Utdanningsdirektoratet. Jeg ble med som lærer på mellomrinnet; sammen med to andre lærere på mellomtrinnet (fra ulike «Lærende nettverk»).

Våren 2008 hadde vi så noen møter; hvor vi også begynte å lage utkast til det nye heftet; sammen med forfatteren Inger Lise Welhaven.

Høsten 2008 ble det så bestemt at man ønsket å «åpne opp» prosjektet: Og Kari Laumann i Teknologirådet overtok prosjektlederjobben etter Moe (han gikk over i ny jobb hos Kunnskapsdepartementet). I november hadde vi et større møte hos Teknologirådet hvor flere organisasjoner var invitert. Etter dette har jeg ikke vært med på så mange møter: Men noe har jeg da vært med på. I tillegg har jeg lest og kommentert utkastene til manusskriptene til de ulike delene.

Jeg må si det har vært interessant å være med i dette arbeidet. Like før jul var Kari og Inger Lise og besøkte elevene mine; og 5.klasse; og gruppe-intervjuet dem; mht hva som passet for elever på mellomtrinnet. Tror også at elevene mine likte det å være med på dette.

Interessant har det også vært å se hvordan det endelige resultatet ble. Jeg synes det har blitt en fint hefte. Bra oppbygning: Delt inn i tre deler slik som det originale heftet. Fint er det også at flere av innspillene mine / våre har blitt tatt til følge. Ikke minst det at det er viktig å dra inn foreldrene: Ser at man har laget egne sider bak til foreldrene. Bra synes jeg; selv om man kanskje kunne ha gjort litt mer ut av det: Mye av disse problemene skjer jo nettopp hjemme… På mitt trinn har vi, sammen med klassekontaktene, hatt besøk av Barnevakten.no som har forelest om emnet på vinterens foreldremøte. Det var et veldig bra foredrag. Anbefales for alle foreldremøter på mellomtrinnet.

Jeg synes også at selve heftet fremdeles kunne ha blitt gjort enda mer «visuelt»: For enkelte er det fremdeles alt for mye tekst. Men samtidig må det jo være en del tekst i et slikt hefte. Synes fremdeles ideen med at man kunne ha gjort om noe av teksten til tegneserie-striper var en god ide… Vet ikke helt hvorfor ikke den ble tatt til følge. Men topp at man har laget animasjonsfilmer i tillegg (muligens at tegneserie-ideen ble flyttet hit?). Og både det grafiske i heftet, og animasjonsfilmene, er veldig godt gjort synes jeg.

Dagbladet Magasinet hadde forrige helg presentasjon av opplegget: De hadde da vært på Rud og besøkt 6.klasse da de prøvde ut opplegget før påske. (Reportasjen er ikke på nett).

Link til opplegget på Dubestemmer.no.

Link til heftet for mellomtrinnet.

Link til pressemelding / invitasjon til pressen.

Link til artikkel i Aftenposten om emnet.