Rapport om Lærende nettverk

ln_rapportKirstis rapport om arbeidet i Lærende nettverk ved ILS/UIO er nå lagt ut på nettet på nettverkets sider på ITU.no.

Fra rapportens avslutning:

Deltakelsen i lærende nettverk har vært en spennende reise. Fra de første møtene med en ivrig gjeng der ingen egentlig viste hvor reisen skulle gå, via festmiddager med sang i London, til skriveseminar denne våren hvor de mange erfaringene fra reisen ble synliggjort i et mangfold av praksisfortellinger. Du kan lese disse på http://laerendenettverk.ning.com/

Utfordringen som vi alle står ovenfor er tidspresset. Det gjelder alle deltakerne i nettverket, uansett nivå. I en verden langt vekk fra fraværsprotokoller, vikarinnkalling og ting som skal fikses, har dette nettverket kommet sammen for å leke og utfordre de muligheter som er der.


Det å være i et lærende nettverk har bidratt til å skape et handlingsrom der det er lov å stoppe opp og tenke over noe kreativt og spennende – som undervisning.

Dette nettverket har nå kommet til et kritisk punkt, vi har nådd den magiske toårsgrensen og ser med glede fram til hva enda et år kan få til. Vi har derfor som et mål å beholde kontakten og være et lærende nettverk enda en tid framover.

Les hele rapporten på rapport om arbeidet i Lærende nettverk ved ILS/UIO.