Rud skole i Lærende nettverk

ln_nettverk_logoRud skole var med i Lærende nettverk ved ILS fra Universitetet i Oslo: Fra høsten 2007 til våren 2009.

Vi var sammen med ti andre skoler i Oslo og Akershus. Gjennom de to årene hadde vi en rekke samlinger og oppgaver. Vi har nå laget en nettside som forteller om vårt arbeid i Lærende nettverk.

Her finner du informasjon om våre erfaringer fra Lærende nettverk; informasjon om deltakerne; om BETT-turen til London ; samt praksisfortellingene fra konkrete arbeider i klassene med IKT-prosjekter.

(Overstående er krysspostet også på skolens hjemmeside).

Ellers viser jeg også til mine egne notater fra Lærende nettverk her på bloggen min under kategorien Lærende nettverk 🙂