Om lærermøte TeachMeet

I går kveld fulgte jeg med på TeachMeet, lærermøte, fra Essex i Storbritannia. TeachMeet er et fantastisk og helt kostnadsfritt møte mellom pedagoger som har interesse for IKT i skolen. Møtene er organiserte, men har likevel et uformelt preg. På møtene skal lærere dele for andre lærere god bruk; gode eksempler; nye innovasjoner; og personlige tanker og ideer om det å undervise med teknologi i skolen. Og slagordet til TeachMeet er: «Teachers sharing ideas with teachers». Det legges også opp til nettverkskaping; og til å bli kjent med nye pedagoger som gjør fantastiske ting i sine klasserom: «Learn something new, be amazed and amused».

Alle lærere som vil kan delta; og melde seg på for å dele interessante, brukbare eller innovative ideer i enten et 2 minutter eller et 7 minutter lang innlegg. Presentasjonene kan omhandle «any educational topic and about subjects across the curriculum». Men det er også interessant at man ikke ønsker kommersielle presentasjoner; da reklame for produkter ikke er tillatt. I pausene blir man også oppfordret til å ta kontakt med tre ukjente som man ikke har snakket med før; slik at man kan bli kjent med andre.

Historisk sett har slike TeachMeet blitt organisert i forbindelse med de store utdanningsmessene som «the Scottish Learning Festival» og Bett i London: The British Educational Technology and Training Show (Jeg var på BETT i 2009). Det første TeachMeet ble arrangert i 2005 i Skottland. Og det virker som at ideen om TeachMeet nå har gått videre også til mindre steder i Storbritannia: På wikisiden til TeachMeet, finner man oversikten over mange store og små møter; rundt omkring i Storbritannia. Jeg synes rett og slett det er imponerende hva lærerne har fått til i Storbritannia.

Jeg har også tidligere fulgt sporadiske TeachMeet via Twitter; men det nye i går var at jeg fulgte et helt møte: Via Twitter-meldinger og streamet video fra møtesalen. Jeg må si jeg rett og slett ble fasinert over hele denne møteformen: Og ikke minst i det å dele sine kunnskaper med andre lærere.

Jeg ble jo mer som en observatør: I og med at jeg merker at det er et steg for meg å hoppe ut i slike skriftlige diskusjoner på engelsk på Twitter. Men likevel hadde jeg stor utbytte av å følge møtet. Fikk også mange flotte, og ikke minst, gjennomførbare tips til nettsider og opplegg for barneskoleelever. Og selv om det var for engelsk skole; kan man fint brukte det i norsk skole også.

Årsaken til at jeg kom over møtet i Essex; var at jeg følger Martin Burrett (@ICTmagic) på Twitter. Han er 5. og 6.klasse lærer fra Colchester; og er en av organisatorene bak møtet. Det var også han som streamet video fra salen. Og på hashtaggen #TMEssex; kom det også mange interessante innspill både fra deltakere i salen; og fra tilhørere andre steder på nettet.

Selve presentasjonen til Burrett finner man på http://prezi.com/dgw9501fa_wr/teachmeet-essex/ : Og her fikk man mange praktiske tips til gode pedagogiske nettressurser. For eksempel gav han tipset om at på nettsiden «Jam with chrome» kan man la elevene spille virtuelle instrumenter; og til og med legge inn flere slik at det blir et band. På nettsidene til StarWars.comkan man lage sin egen skriftlige StarWars – intro: Du vet den klassiske hvor teksten forsvinner på skrått innover. Dette kan være en fin måte for elever å øve seg på å skrive starten av en historie: Og som han skriver i presentasjonen; er det en fin måte å få elever som strever med å skrive til å øve på innledningen til en historie.

På nettressursen Storyjumper.com kan man la elevene lage sine egne ebøker. Og hos www.brothersoft.com kan man laste ned et program for å lage timelapse-videoer. For eksempel av en plante som vokser i et klasserom. På «A Maths Dictionary for Kids»  finner man animerte matteoppgaver for barn i forskjellige slags regnearter. På denne siden kan man også lage seg flotte matte-plakater til klasserommene (som man kan skrive ut). Engelske klasserom er jo kjent for å ha mange flotte plakater, og ting, på veggene. Veldig inspirerende.

Og for de som ikke har vært inne på Burretts wiki; anbefaler jeg den på det sterkeste. Her finner man veldig mange pedagogiske IKT-ressurser. Systematisker både etter fag og kategori. Dette er rett og slett en fantastisk ressursdatabase for lærere. Anbefales!

Mer informasjon om møtet i går finner man på wikien til TeacherMett i Essex: Her finner man informasjon om de andre deltakerne; og hva temaet var på deres foredrag. Video, og informasjon, om tidligere TeachMeet i Essex finner man på www.teachmeetessex.co.uk. Forhåpentligvis legger de inn også video og informasjon fra gårsdagens møte på denne siden.

Jeg kommer til å følge med på andre slike TeachMeet også: Og da kanskje spesielt de som også har video-streaming i tillegg til Twitter-diskusjoner (alle har ikke det).

På TeachMeet-wikisiden finner jeg også lenke til et møte som snart skal være i Falun i Sverige: Den 28.november. Det blir jo litt for langt for meg å reise; men kommer til å følge med fra nettet.

Youtube: Trailer om Teach Meet i Falun 2012.

Er det noen som vet om det finnes slike møter av lærere for lærere også her i Norge? I så fall er jeg takknemmelig for tips om det 🙂

Bloggere om Kunst og håndverk i barneskolen

Noe av det jeg liker best å følge med på i edublogg-verdenen er gode Kunst og håndverks-bloggere. Det har også vært et fag jeg har likt veldig godt å undervise i. Og bloggene jeg har fulgt med på har vært fra flere steder i verden: Men mesteparten er nok fra USA; hvor det virker som at det er god tradisjon blant kunst og håndverkslærere i det å dele ideer gjennom blogger. Det er egentlig veldig smart: Man får både kontakt med andre lærere; men man får også lagret (skrevet ned) det man har gjort. Jeg har før prøvd meg på å legge ut på nettet bilder av enkelte arbeider til mine egne elever. Det har vært veldig populært. Ikke minst ved at foreldre da kan se hva vi holder på med i Kunst og håndverkstimene; og elevene får vist fram det de har laget. Både for klassen; men også for andre klasser og trinn. (Det ligger også mappemetodikk i det).

Så her kommer noen linker til Kunst og håndverksblogger som jeg liker godt: Først noen fine blogger jeg har kommet over fra USA:

«Thomas elementary art«: Dette er en flott kunst og håndverksblogg fra Thomas Elementary. Her legges det ut bilder, og tekst, fra oppgaver de har laget på 1.-5.-trinn ved skolen.

I «Georgetown Elementary Art Blog» legger de to lærerne Mrs. Brouwer og Mrs. Persch ut flotte bloggposter med tekst og bilde til oppgavene. Fra førskole; opp til 5.trinn.

«Tinyartroom» av Michelle Osborne. Hun blogger om hennes kunst og håndverksoppgaver: Oppgaver som har mange spennende og fine farger. Veldig inspirerende!

Det er gledelige at det nå virker som at det har kommet noen Kunst og håndverksblogger også her i Norge:

To fine norske Kunst og håndverksblogger som jeg følger:

«Kunst og håndverk på Greverud skole«. En fin blogg hvor de har tatt bilde av enkelte ting de har laget i Kunst og håndverksfaget på skolen.

«Kunst og Håndverk på Langhus skole«: En veldig inspirerende blogg. De skriver selv: «Denne siden skal være vårt vindu ut til verden slik at både elever, foreldre og ansatte på skolen skal få se hva elevene skaper i Kunst og håndverk her på vår skole. De fine resultatene er en sak, men vi håper at det er like spennende å få et innblikk i arbeidsprosessene til elevene».

Er det noen som har tips til andre norske Kunst og håndverksblogger?

Nedskjæringer og oppsigelser?

Vi er godt inne i november måned: Butikkene har for lengst begynt å selge alle sine julevarer; i helgene har julebordene startet; og lokalavisene har begynt med sine årlige omtaler av neste års kommunebudsjetter. Og tradisjonen tro er det også i år mye negativt å lese i disse oppslagene: Det ligger an til nedskjæringer og oppsigelser innenfor skolesektoren neste år også. Spørsmålet er vel om hvor langt er det egentlig mulig å skjære inn på skolebudsjettene?

Her er noen av de siste dagers medieoppslag jeg har kommet over som omhandler forslag til neste års skolebudsjetter:

Romsdals Budstikke forteller om forslagene til innsparinger i Molde: Kommunen må kutte 15 lærerstillinger, kutte i spesialundervisning, svømme-undervisning, leirskoletilbud, og kutte ut Pedagogisk Støtteteam som jobber mot frafall i skolen. Moldeskolen har fra før få lærere i forhold til elevtall sammenliknet med andre kommuner skriver avisen.

I innstillingen skriver rådmann Arne Sverre Dahl at følgen av kutt i vikarbruk også medfører «bortfall av spesialundervisningstimer» på lik linje med andre timer. Også i barnevernet foreslås det kutt i stilling: Dette kan medføre «økning i antall fristbrudd».

Avisens journalist spør rådmannen: «Er ikke disse tjenestene lovpålagt? I så fall betyr innstillingen forslag til lovbrudd?» Rådmannen svarer: «Det har vært en utfordring for alle enhetslederne å spille inn forslag som ikke er brudd på lov og forskrift. Men det er sant at det vil være et spørsmål i budsjettarbeidet hva vi er i stand til å gjøre av tiltak, for å sikre forsvarlig drift».

I Aftenbladet kan man lese om at forslagene til innsparinger for skolene i Sandnes: Kutt som tilsvarer 33 lærerstillinger. Dersom rådmannens forslag til kutt i skolebudsjettet blir opprettholdt, blir kvaliteten på undervisningen dårligere. Elever som trenger ekstra faglig og sosial oppfølging, blir de mest skadelidende. Dette mener skolenes samarbeidsutvalg.

I Overhalla er det også varslede innsparinger: Øysletta skole kan bli lagt ned fordi Overhalla kommune står foran store økonomiske utfordringer, og må redusere driften med mellom seks og sju millioner kroner. Kuttforslagene skaper sterke reaksjoner. Namdalsavisa intervjuer hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Overhalla, Arnt Storø, som mener at grensa for hvor mye det kan kuttes i lærerressurser i Overhalla-skolene for lengst er nådd: «Vi er skåret inn til beinet allerede», uttaler han til avisa.

Oppslagene med stadige innsparinger; og reduksjon av antallet lærere; har egentlig vært fast lesing hver høst nå. Og det er klart man kommer til en grense for forsvarlig drift. Gledelig er det derfor at jeg nå observerer at stadig flere tillitsvalgte i Utdanningforbundet (og andre fagforeninger) nå går ut i media og forteller om nettopp konsekvensene av disse stadige innsparingene:

I Sunnmørsposten roper lærerne i Ålesund nå varsko:
«Vi har en etisk plikt til å rope varsko. Både på vegne av elever som ikke ivaretas, og ellers av allmenne hensyn til kommunens innbyggere» heter det i det åpne brevet til Ålesund kommune; som er signert Utdanningsforbundets klubber: «Vi kan ikke, og vil ikke være med på å la foreldre forledes til å tro at opplæringslova oppfylles i forhold til spesialundervisning. Trange budsjetter tvinger fram lite tilfredsstillende løsninger».

Avisa skriver også at de trange økonomiske rammene kan gjøre at lærerne kommer i en etisk konflikt mellom lojalitet til arbeidsgiver på den ene siden – og elever som ikke for dekket sine opplæringsbehov på den andre. Så det er nok også viktig at man fra sentralt hold i Utdanningsforbundet fronter disse spørsmålene.

Men vi får håpe at landets kommunepolitikerne tar hensyn til elevene; og skolene; i deres budsjettarbeid også denne høsten. Men samtidig skal jo pengene åpenbart spares inn fra ett eller annet sted i kommunebudsjettene.

Bloggere om bruk av iPad i barneskolen

Jeg tenkte fremover å dele aktuelle blogger som jeg følger ute i edublogg-verdenen: Altså skolebloggere som skriver godt om sin bruk av iPad og andre nettbrett i barneskolen: Og da starter jeg med Burley Elementary School, i Chicago.

På skolens blogg, Pads at Burley, forteller de om bruken av iPad ved Burley. Her bruker man iPad fra 1. til 5.klasse. Lærerne bak denne bloggen viser både hva de har gjort; og deler sine erfaringer i bruken. De har også flere informative video-filmer. Blant annet denne som jeg kan anbefale fra en 1.klasse hvor de har 1:1 dekning av iPad. Her får man se praktisk bruk av iPad i undervisningen av barna: En lærer leser fra en bok; og barna skal så tegne og dele sine bilder fra opplesningen ved at de bruker forskjellige verktøy på iPaden (eller på papir for de elevene som vil det i stedet). Filmen finner du på: «Writer’s Workshop poetry lesson with the iPad«.

Mer forsøket med iPad i skoler i Chicago finner du på Nettsidene for Center for Digital Education.

Flere lenketips til andre edubloggere om iPad / nettbrett kommer i senere poster.

Om hvorfor musikken forsvant

Da jeg vokste opp pleide jeg å se mye på MTV: Både på ettermiddagene mens jeg gjorde lekser; og ikke minst på kveldene da jeg fulgte med på Ray Cokes «Most Wanted»; direktesendt interaktivt musikk-tv fra London.

Men dagens MTV er noe helt annet enn den kanalen jeg vokste opp med. Kom over denne videoen i dag; som forteller hvorfor musikken har forsvunnet fra MTV.

Youtube: Why Doesn’t MTV Play Music Videos Anymore?

Legger også med video fra det siste programmet av «Most Wanted»: Ray tar farvel med sine seere fra hele Europa; med The Cure:
Youtube: The Cure and Ray Cokes – Friday I’m In Love.

Skjermbilde av MTV anno 2012: Ikke lenger «Music Television» under logoen.

Kunst og håndverksbøker

Kom over et lite bokkupp da jeg i går var innom Notabene: Jeg fant da endelig bøkene fra «Barnas hobbybibliotek». Og de var på tilbud også: Kun 19 kr pr bok.

Dette er bøker som min tidligere skole hadde i sin boksamling; og som jeg med jevne mellomrom brukte i Kunst og håndverkstimene på mellomtrinnet.

Jeg har prøvd å fått tak i dem på egenhånd før også: Men jeg har ikke funnet dem. De blir gitt ut av forlaget Allehånde AS; og ble gitt ut på midten av 1990-tallet. Forfatterne er Kirsti Hovland og Tone Bergli Joner.

Hver bok i serien har sitt temaområde: Jeg fikk i dag tak i de fire bøkene «Sløyd», «Gips og papir», «Soff og garn» og «Jul». I tillegg er det seks andre bøker i serien: «Natur», «Vi maler og klipper», «Vi kler oss ut», «Årstidene» og «Gaveideer». Men disse var ikke på Notabene.

I bøkene finner man forslag til oppgaver som passer fint for mellomtrinnet; og de har fine beskrivelser av hvordan man skal lage gjenstanden. Forklart både med tekst, og illustrasjon. Jeg har brukt boka «Sløyd» mye i sløydtimene i Kunst og håndverksfaget. Blant annet er det fine oppgaver som går på modeller av hus: Både innvendig og utvendig. Oppgaven jeg pleide å lage med at hver elev skulle lage sitt hus til en by; med en påfølgende utstilling; har jeg tatt herfra. I tillegg finner man her oppgaven med å lage en «tittekasse» av et valgfritt rom: For eksempel rommet sitt hjemme med miniatyrmøbler.

I tillegg finner man i boken flere andre fine småoppgaver. Og det som er fint med bøkene er at de er skrevet med et så enkelt språk at elevene selv har kunnet bla i bøkene og funnet seg en ekstraoppgave som de selv kan lage; når de var ferdige med fellesoppgavene.

I boken «Gips og papir» har jeg også brukt oppgavene i kapittelet om pappmasje: Har laget både klovnemasker og bruktsgjenstander som fat og sparegris fra disse sidene.

Boka om jul har jeg også brukt en god del: Her finner man forslag til mange aktuelle oppgaver for barneskolen. I mange forskjellige slags materialer.

Og for bare 19 kroner pr bok var dette et røverkjøp 🙂

Om innholdsskraping

Content scraping, eller innholdsskraping på norsk, er nok det som har gjort at jeg har mistet mye av lysten på å blogge.

Content scraping; også kjent som web scraping og web harvesting; er en spamteknikk som det virker som at har kommet for full styrke dette året. I alle fall er det først nå jeg for alvor har merket problemene med dette.

Innholdsskraping går ut på at man benytter seg av programvare til å hente ut innhold fra nettsider. Dette kan for eksempel være tekst og bilder fra en blogg; disse tas så og automatisk publiseres på nettsider som innholdsskraperne selv kontrollerer.

Årsaken til at man ønsker å skrape innholdet fra nettsider; er naturligvis at man selv ønsker å få trafikk til sine egne sider som man selv kontrollerer. Disse kan man så fylle opp med reklamer; men også for eksempel med ondsinnede programkoder (du vet: virus og den slags).

Jeg har hatt min nettside på ojrosten.com siden 2000; og jeg har med ujevne mellomrom hatt problemer av ulike typer. I starten hadde jeg en ren html-side; og serveren min ble hacket i 2003. I 2004 begynte jeg med min første blogg (benyttet meg av bloggprogramvaren b2evolution). En svakhet i programvaren gjorde at jeg ble hacket på ny i 2005; og jeg mistet alle mine bloggposter (fant da ut viktigheten av å ta backup av databasen). Startet så på nytt med ny blogg sommeren 2005: Brukte da GeekLog; før jeg på slutten av 2008 byttet til WordPress. Og det har stort sett gått greit med WordPress; selv om jeg også da har hatt en god del forsøk på mer eller mindre autmatiserte hackerforsøk på svakheter i WordPressprogramvaren. I tillegg har jeg hatt min del av kommentarspam som alle andre.

Men det jeg har opplevd dette året er av en litt annen karakter: Nemmelig at jeg har funnet tekster (tekstutdrag eller hele bloggtekster) på andre nettsider. Og det er forsåvidt nettsider som ikke har med min bloggs tematikk å gjøre: Ei heller at det er naturlig å kopiere mine norske bloggposter / bilder i andre blogger som inneholder all mulig annen tematikk med sammesatte poster fra alle mulige slags temaer.

Har liten lyst til å gi disse innholdsskraperne vann på mølla: Så vil ikke legge inn noen  lenker til disse folkene (eller spamrobotene lettere sagt).

Eksempel:

Jeg har også opplevd at mine bilder kopieres. Det har jeg forsåvidt opplevd før også. For eksempel hvis noen har blogget om noe på blogg.no eller noe; og så brukt bilder jeg har laget til min blogg. Men dette er litt på en annen måte. Ved at jeg rett og slett føler at bildene ikke har noen poeng på sidene de lenkes til. Og når jeg går på slike sider har jeg også opplevd å få opp advarsel fra min maskins virusprogram om at jeg ikke bør gå inn på sidene pga ondsinnet programvare. Andre sider jeg har vært på har ved siden av mine bilder hatt reklamer / bilder av type som gjør at jeg ikke har lyst til å bli assosiert med siden.

Eksempel:

Så hva har jeg gjort med dette? Vel, jeg har lest meg opp. Og funnet ut at dette er noe som mange sliter med i bloggverdenen. Og det virker som at dette har økt i utbredelse i 2011 og nå i 2012.

Jeg har også gjort en god del med innstillingene på min blogg: RSS-feeden har jeg nå kuttet ned til et minimum. Jeg har en mistanke om at innholdsskraperne har brukt denne ved å få ut all tekst og bilder rett inn fra min blogg. Nå har jeg en feed som kun gir noen få setninger; og så en henvisning om å lese resten ved å gå til min blogg. Jeg har også gjort førstesiden på min blogg statisk: Slik at man fysisk må gå inn og klikke seg inn på bloggen min.

Og i tillegg har jeg begynt å sperre ute besøkende fra min nettserver: Og de som har vært mest aktive på min server mht negativ aktivitet har hatt nettadresser fra Kina, Russland, Ukraina og diverse land i Øst-Europa / Latin-Amerika. Men samtidig har jeg også hatt uønskede besøkende fra andre land.

Så da får vi se om mine tiltak har en virkning: Hvis ikke får jeg gjøre som på min private blogg; rett og slett sette passord på bloggen min. De gamle postene på skolebloggen min har jeg alt satt bak passordbeskyttelse.

Jeg har jo egentlig alltid skrevet blogg for min egen del: For å sammenfatte hva jeg har lært på kurs; hva jeg har lest av litteratur; og om mer hverdagslige ting. Så jeg tviler vel egentlig sterkt på at det har så særlig stor interesse utenfor min egen sfære. Så jeg forstår ikke helt hvorfor innholdsskraperne er interessert i min blogg. Men det er vel mer at den har vært online siden 2000; og at denne innholdsskrapingen foregår helt automatisk; ved hjelp av roboter.

Mer er informasjon om innholdsskraping finner man på:

Wikipedia Web scraping: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping .
Beginner’s Guide to Preventing Blog Content Scraping in WordPress:  http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/beginners-guide-to-preventing-blog-content-scraping-in-wordpress/ .