Work shop om digitale ferdigheter

Var i dag på et work shop-møte hos Senter for IKT i utdanningen i Oslo i forbindelse med deres arbeid med å lage den nye kartleggingsprøven i digitale ferdigheter. Dette er en prøve som skal tas på 4. trinn fra 2013. Jeg var sammen med tre andre lærere / skole-ikt folk; og vi hadde blitt invitert inn fordi vi jobbet på barneskolen av prosjektlederen Gunstein Egeberg. Vi fikk først en presentasjon og gjennomgang av tankene rundt arbeidet fra prosjektlederne hos IKT-senteret, før vi satt og prøvde å lage forslag til spørsmål etter målene for digitale ferdigheter i gjeldende læreplan.

Dagen gikk veldig fort, og vi kom kanskje ikke helt i mål med alle delene. Men det var et veldig spennende og interessant møte, og ikke minst veldig lærerikt 🙂

20111024-183605.jpg

Seminar hjemmeside

I dag var jeg på samling på Smestad skole om de nye nettsidene til skolene og barnehagene i Rælingen kommune.

De nye nettsidene, levert av Moava, ble lansert i november i fjor. Og på dagens samling var det tid for å oppsummere; og få mer informasjon om arbeidet med hjemmesidene.

Hensikten med seminaret var å bli bedre innholdsmessig. Vi fikk inspirasjon; og muligheter for å delta selv og stille spørsmål; få brukertips og mulighet for å dele erfaringer mellom de ulike skolene og barnehagene.

Litt om programmet på dagens samling:

Kl. 09.00 – 09.45: Hvordan skal nettsidene være og fungere. Bakgrunnen for ny løsning, Rælingen kommunes profil, lay-out og fargevalg, viktigheten av oppdatert nettside, publisering av bilder med barn, opphavsrett, kort om oppbygning av en nettsak. Ved Liv Marit Holm, Organisasjonsenheten.

Kl. 09.45 – 10.30: Hvem er vi og hvordan kommuniserer vi. Språktips som er utarbeidet av Rælingen kommune. Liv Lønnkvist, Rådmannskontoret.

Kl. 10.40 – 12.00: Generelle erfaringer og brukertips: Bildealbum, kalender, statistikk/antall besøkende. Oppsummering og innledning til workshop. Ved Tor Espen Hansen fra Rud skole og Ben Marius Lundberg, Rådmannskontoret.

Kl. 12.30- 13.00: Workshop/praktiske brukertips. Ved Tor Espen Hansen fra Rud Skole.

Det var et interessant; og nyttig seminar: Ikke minst var det interessant å få en gjennomgang av kommunens design – og språkprofil. Også mange nyttige tips og problemstillinger ble diskutert.

Vinterferie

Lørdag. VM på ski. Og vinterferien er snart over. Må si disse fridagene har gått veldig fort. Ellers har det igjen vært en god del interessante artikler i media om skole; og / eller IKT: Og når jeg først har tid; tenkte jeg at jeg kunne skrive litt om dem 🙂

NRK Hedmark fortalte om at stadig flere skoler bruker Lego i matte- og naturfagsundervisningen:

Da kunnskapsløftet kom i 2006 med krav om mer teknologi i skolen, eksploderte legobruken. I dag bruker over halvparten av alle grunnskoler lego i undervisninga. Elevene jobber med byggesett som er laget for skolebruk. De må forholde seg til detaljerte bruksanvisninger. De bygger en figur som kobles til en datamaskin når den er ferdig. Deretter programmerer de figurene til å lage lyd og bevege seg.

På min skole har vi også dette utstyret: Har selv brukt det en del; men det er en stund siden nå. En god påminnelse om å bruke utstyr man har tilgjengelig ved skolen.

Aftenposten.no skreiv om at man i barnehager lar fire–femåringer bruke PC til å lære og skrive og lese; og viser eksempel på dette. De forteller også om Arne Trageton og hans arbeid rundt dette: Hans strategi går ut på å lære barna å skrive før de lærer å lese – og det skal gjøres på PC.

Tidligere i samme avis har jeg også lest om at håndskriften har vanskelige kår: Tastaturenes inntog på skrivebordet fører til at folkets håndskrift forvitrer. Avisen bringer ulike synspunkter i debatten rundt viktigheten av å ha en håndskrift. Og jeg beit meg særlig merke i det Karlsdottir og Hekneby uttaler:

Professor Ragnheidur Karlsdottir skrev doktorgrad om håndskrift hos barn. Hun bekrefter at håndskriften også i skolen forvitrer. Hun synes ikke tiden er inne for å gi opp håndskriften.

– Det er veldig viktig å lære barn å lese gjennom å skrive bokstaver. For å redusere sin sårbarhet trenger informasjonssamfunnet mangfold, fleksibilitet og robusthet i sine kommunikasjonsmidler. Håndskriften er en del av samfunnsberedskapen. Det er ikke lurt å fjerne den mest robuste og minst sårbare kommunikasjonsmetoden. Og fremdeles noterer studentene for hånd i forelesningene. På eksamen er det en forutsetning at sensor forstår det de skriver, mener hun.

Greta Hekneby ved Høgskolen i Telemark har skrevet læreboken om håndskrift for lærerstudenter. Hun mener interessen for håndskrift har økt i det siste. Både foreldre og lærere i videregående skole er nå opprørt over det lave nivået, forteller hun.

– Det hender vi ikke kan lese hva studentene skriver på eksamen. Folk forteller at de er triste over at de ikke kan skrive penere. Lærerne må jo kunne skrive selv for å undervise i håndskrift og skrive på tavlen. Før 70-tallet var det egne lærere som lærte barna å skrive. Det er klart det var mye bedre. Kanskje kunne lærere med utdanning innen kunst og håndverk ha dette som oppgave i fremtiden. Tanken er i hvert fall verdt å drøfte før en kaster håndskriften på båten, mener hun.

NRK.no har også en interessant artikkel: At nettbrett er barns blyant og papir. Å bruke nye teknologiske innretninger er like naturlig for dem som blyant og papir er for oss.

Aftenposten.no skriver også at bruken av Facebook kan medføre at man føler seg mindreverdig: Ved at man stadig ser hvilke flotte ting andre gjør; og sammenligner det med sin egen hverdag. Facebook bekrefter den nagende mistanken om at andre lever et langt bedre liv.

I Sunnmørsposten har det også vært en del oppslag om bruken av Facebook og sosiale medier i skolen: Enkelte vil forby bruken i skolen; mens andre viser til at man trenger å lære opp elever til å bli en del av dagens samfunn. Det var vel strengt tatt også tidligere i vinter spørsmål om man skulle stenge for slik bruk også i min kommune; men det endte med at de ikke gjorde det fordi de fant ut at de elevene som virkelig vil ut på slike nettsider; alltids kan finne smutthull i eventuelle sperringer som settes opp. Og det virker forøvrig også som om de fleste har smarttelefoner nå; med ditto tilgang til de nevnte tjenestene.

I Aftenpostens Oslopuls kan man også lese om en trend i skoler i Oslo om «blikking»: Ifølge ungdomsskoleelevene som avisen snakket med starter de fleste konflikter blant ungdom med «blikking». Det begynte med blikking. Så slang de med leppa til hverandre, og til slutt endte det i slåsskamp.

Den samme avisen forteller også at det har skjedd et stemningsskrifte i lederstiler de siste årene: Man har fått fra å ha et fokus på trivsel og myk ledelse; til i stedet å få et fokus på måltavler og rapporteringssystemer. I organisasjonslivet skifter motene stadig raskere.

Ellers er det også flere artikler som igjen fokuserer på det negative ved norske skoler:

NRK.no viser til en undersøkelse som forteller at svært få lærere vil bli i jobben: Bare 15 prosent av lærere i grunnskolen og videregående skole er sikre på at de vil stå i jobben til de pensjoneres. Det vil jeg si er et svært lavt tall; og burde føre til at tiltak settes inn for å forbedre dette.

Aftenposten.no viser også til en undersøkelse som forteller at lærerne har hatt en negativ lønnsutvikling de siste årene: Lønnsløftet lærerne opplevde på begynnelsen av 2000-tallet, er etter hvert spist opp. Lærerne har en vekst fra 2005 på 21,4 prosent, mens statsansatte har 27,8, alle kommunalt ansatte 26 og industrifunksjonærer 28 prosent. I artikkelen kan man også lese at lærernes arbeidsgiver, KS, ikke har prioritert lærerne: I 2003 ble lønnsansvaret for skolen overført til kommunene. Deres arbeidsgiverforening KS har ikke prioritert lærerne.

NRK Hordaland fortalte om undersøkelsen som viste at lærerne drukner i papirarbeid: Og tirsdag i vinterferien var det da også tid for at man skulle debattere tidsbruken til lærerne i Stortinget: Ved at de diskuterte rapporten fra tidsbrukutvalget. Vet ikke helt om de kom fram til noe; annet enn at de skal se mer på saken.

Aftenposten.no har også en kommentarartikkel som fokuserer på at frustrasjonen blant lærerne er til å ta og føle på. Men du hører den ikke. Og i denne artikkelen kommer det frem flere synspunkter på hvorfor så få lærere er med i den offentlige debatten; for eksempel ved at man ikke for lov av sin arbeidsgiver. For min egen del må jeg si at det mest handler om at jeg har liten tid til å skrive; og så tror jeg strengt tatt ikke så mange er særlig interessert i barneskolen; mht disse diskusjonene.

Forøvrig er det også godt at man i media også kan finne folk som fokuserer på det positive ved det å være lærer: Liv Marie Schous kommentar i Aftenposten: «Å vere lærar er ikkje botn, men toppen, det finst ikkje betre yrke»; skriver hun.

Og akkurat for meg nå; må jeg si meg enig 🙂

Lokalavisa Fjuken.no forteller forøvrig om et spennende prosjekt i Vågå-skolen: Et tverrfaglig prosjekt som har munnet ut i musikalen «Barnas Klimakonferanse» i Vågåhallen. Spennende og interessant; og ikke minst en påminnelse om at skoledagen også i 2011 ikke trenger å bare være fokusert på økende teoritisering, kartlegging og dokumentasjon.

Østlandsk lærerstevne

Fredag og lørdag denne uken hadde skolen min planleggingsdager på Østlandsk lærerstevne. Dette er et stevne som blir arrangert hver høst i lokalene til Høgskolen i Oslo. Formålet med stevnet er å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

Vi var på to kurs på fredag; og to på lørdag. I tillegg fikk vi god tid til å se på lærermiddelutstillingene.

Første kurs på fredag var «Det va`kke min skyld! – Hvordan lærer vi barn å ta ansvar i eget liv?»; med Hilde Bjønness og Anita Bolghaug fra firmaet Fagakademiet.

Dette var et kurs hvor vi, i alle fall i følge kursheftet, skulle lære og praktisere enkle kommunikasjonsregler for både å avlære egne unoter og for å lære barn ansvarlig og mobbeforebyggende kommunikasjon. Stort var sjokket da vi kom til forelesningslokalet; og kurset viste seg å inneholde noe helt annet: Fokuset var kun på konflikter mellom voksne; og målgruppen var barnehager og SFO. Men, men…  Berit og jeg gikk da også raskt fra dette kurset; og vi tok oss i stedet god tid på lærermiddelutstillingene.

Også i år var det mange spennende nyheter i utstillingene:

Cappelen Damm har utvidet sitt populære Leseuniverset; med bøker også for mellomtrinnet. Dette er, som for småskolen, bøker som er samlet i ulike kassetter: Med småbøker med ulike vanskelighetsgrader: Tekst og spørsmål etterpå. Men det som er interessant er at tekstene i disse småbøkene er hentet fra Kunnskapsløftet: Slik at elevene både lærer å lese bedre; men samtidig også lærer fag. Fire kassetter er lansert: Naturfag, Samfunnsfag, Skjønnlitteratur 1 og Skjønnlitteratur2. Jeg fikk med tre prøveeksemplarer av småbøkene: Og må si jeg fikk lyst til å be om at det skal bli kjøpt inn slike til min skole også. Men så var det det med at Rælingen kommune har så dårlig økonomi da 🙁

En lignende serie finnes også i engelsk. Damen fra forlaget fortalte også at de nå har lansert en ny kassett med de populære spenningsbøkene «Kaldt blod». Dette er bøker som mine elever leser med stor fornøyelse. Hun fortalte også at de har et eget nettsted med spørsmål til disse bøkene.

En negativ nyhet jeg fant; var at den populære nettressursen «Salaby» nå har blitt til en betalingstjeneste. Og prisen? Hele 65 kr + moms pr elev. Jeg tror disse forlagsfolkene ikke helt har fått med seg at det er dårlig kommuneøkonomi…

Disse visuelle ordbøkene kom jeg over på standen til Kunnskapsforlaget. Fine å bruke; både for vanlige elever; men kanskje også hvis man plutselig får elever fra fjernliggende strøk; som hverken kan norsk eller engelsk.

Det andre kurset jeg var på fredag var «Atferdsvansker hos små barn»; med May Britt Drugli. Hun jobber som førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved NTNU i Trondheim. Hun har også gitt ut fagbøker med samme emne.

I løpet av kurset gikk Drugli gjennom de ulike teoriene; og forskningsresultatene rundt atferdsvansker hos små barn. Vi fikk vite om prognoser, risikofaktorer og kartlegginger; samt tips og råd på hvordan og hva man som lærer skal gjøre med atferdsvansker. Et fint kurs; med en foreleser som både selv kunne mye om emnet; og klarte å formidle dette til oss.

Først kurs lørdag var «Bitching – om jenter og mobbing»; med Liv Skotheim. Hun er journalist i Aftenposten; og forfatter bak boken «Bitching. En bok om jenter og mobbing».

Skotheim holdt et interessant; og ikke minst nyttig kurs om et viktig tema: Om det som som ofte betegnes som «jentemobbing». Hun delt kurset sitt i tre: Først gikk hun igjennom begrepet jentemobbing. Så tok hun for seg hvorfor jenter mobber indirekte. Før hun til slutt viste ulike strategier mot jentemobbing.

Hun viste flere filmer: Både fra NRK og deres arkiv over filmer fra «Bitchingkonkurransen» (filmer fra videregående skole-elever); men også fra serien Gossip Girl. Hun viste også til programmet «Puls» på NRK som hadde en spesialsending om mobbing.

Etter lunch lørdag var det så tid for stevnets fjerde kurs: «Hva om…. et kurs om kreativ skriving i skolen og avis som virkemiddel i lese- og skriveopplæringen». Dette var et kurs med Janne Aasebø Johnsen; lærer fra Søre Ål barneskole på Lillehammer; og forfatter av flere barnebøker. Dette var et inspirerende og nyttig kurs: Om hvordan man kan bruke aviser for å fremme kreativ skriving på barnetrinnet. Aasebø Johnsen viste både teoriene bak det hun fortalte; og henviste til ulike lærebøker. I tillegg til at hun fortale om sitt eget arbeid. Vi hadde også en rekke små skriveøvelser: Dette var nyttig og interessant. Ikke mint ved at man fikk prøvd ut de ulike teknikkene hun tok opp. For eksempel ved at elevene kunne «sprutskrive» ut fra ulike kreative småoppgaver. Vi fikk også utdelt en egen perm med eksempeloppgaver. Og jeg må si at dette nok er noe jeg skal prøve på mitt eget trinn også.

To av bøkene som Aasebø Johnsen anbefalte om kreativ skriving.

Alt i alt hadde det vært et bra Østlandsk lærerstevne: Selv om jeg nok ser at det begynner å bli stadig færre aktuelle kurs å gå på. Jeg har da også vært på alle stevner siden 2003; og ser at mange av kursene går igjen hvert år. Men på den annen side er det to veldig greie planleggingsdager: Hvor man som lærer selv kan melde seg på kurs; under temaer som man selv er interessert i.

Neste års Østlandsk lærerstevne blir, som i år, fredag og lørdag i uke 44 🙂

Kurs med Moava

Skolene i Rælingen kommune skal gå over til en ny hjemmesideløsning: Og de har valgt Moava-løsningen. I dag var vi på kurs på Smestad skole; med Mikal fra Moava. Vi fikk presentert utkastet til de nye hjemmesidene; og fikk kurs i de ulike funksjonene til Moava.

Fra før har vi brukt FrontPage når vi har redigert våre nettsider; så jeg synes det var fint at vi nå fikk et web-grensesnitt som vi kan logge oss inn på; og på den måte administrere siden. Også fint at man kan legge til og administrere brukere selv; og definere hvilke grupper disse skal ha tilgang til.

Moava-siden virket også veldig bra; og enkel i bruk: I tillegg til at man kan gjøre det vi bad om i krav-spesifikasjonen til kommunen.

Vi fikk også tid på kurset til å begynne å fylle inn den nye hjemmesiden med informasjon: Og ikke minst samtale om hvordan man skal bruke siden: Hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på.  I tillegg må vi gi opplæring til de ansatte; slik at de får lagt ut på sine trinnsider.

Vi går over til de nye hjemmesidene i starten av november 🙂

Et prosjekt for neste skoleår

Et prosjekt for neste skoleår for meg er foreldrekontoer på It’s Learning: Så jeg driver nå i uka før nytt skoleår og funderer på om jeg skal sette i gang med å bruke foreldrekontoer på It’s Learning; og hvis så hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre det. Men det jeg er litt bekymret for er at det er litt vel avansert for mitt trinn.

Foreldrekonto på It’s Learning er at foreldrene selv får egne brukerkontoer på It’s Learning; slik at de slipper å logge seg inn via sitt barns konto. Ved å gjøre dette kan man også ta i bruk egne funksjoner; tilpasset kommunikasjonen skole-hjem: I tillegg til at man kan bruke It’s Learning på en litt mer aktiv måte.

Men mye av det jeg finner; og blir tipset om; handler om videregående skole (og litt ungdomsskoler) og deres bruk. Og jeg føler rett og slett at det blir litt vel avansert for mitt bruk (mellomtrinnet). Men jeg tenkte likevel å ta i bruk deler av det.

Forrige skoleår hadde vi fast hver fredag en “Fredagsprøve”: Hvor elevene ble testet i gjennomgått stoff i matte, norsk og engelsk. Det vi fortalte på vårens foreldremøte var at vi tenkte på å gjøre denne testen digital via It’s Learning: Og at vi da kanskje også kunne starte å bruke foreldrekontoer slik at foreldrene kunne logge seg inn og se resultatet av denne prøven selv. I tillegg til at de kunne se andre dokumenter som ble lagt ut. Og så kan man utvide det og muligens etterhvert prøve seg mer på portfolie-metodikk; og på den måten la foreldrene ta del i elevenens “skrytemappe”; eller “utvalgsmappe” som andre kaller det. (Vi har “papir” portfolie på min skole; men har snakket om å ha en digital portfolie også).

I tillegg har vi snakket om å få en mer aktiv bruk av It’s Learning ved at vi kan legge ut bilder og dagbokhistorier etc der: Dette er litt vanskelig i dag i og med at mange ikke ønsker at de ligger åpent på klassens hjemmeside.

Det er også slik at jeg forstår det slik at det er ønsket fra Rådhusets side at vi som barneskole lærer elevene å bruke It’s Learning; i og med at de på ungdomsskolen bruker det ganske mye aktivt for eksempel når de skal levere oppgaver og prøver.

I og med at jeg er usikker på hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre dette: Tok jeg derfor tidligere i sommer og sendte en mail til It’s Learning og lurte på om de kunne tipse meg om noen barneskoler som faktisk brukte dette: Jeg synes absolutt at et firma som It’s Learning burde ha referanseskoler som de kan oppgi når de får spørsmål om hvem som bruker deres programvare: Slik at jeg kunne kontakte barneskolen for å få tips på hvordan jeg skulle strukturere mitt prosjekt. Men jeg var kanskje litt naiv når jeg sendte eposten: For svaret fra It’s Learning var i alle fall ikke særlig oppløftende. De fortalte at deres kunder og deres brukere benytter læringsplattformen helt uavhengig av dem, og de kjenner dermed ikke til hvem av deres brukere som gjør hva. Så noe hjelp derfra fikk jeg dermed ikke med mitt prosjekt.

Jeg tok derfor og prøvde å søke på barneskoler og It’s Learning;  men finner ikke så mye. Et av hovedproblemene med It’s Learning er jo at det er lukket; og at man av den grunn ikke kan se hvordan andre barneskoler bruker sin It’s Learning. Og jeg får meg liksom ikke til å sende ut fullt med eposter til ukjente barneskoler heller: De barneskolene jeg kjenner om bruker ikke It’s Learning så aktivt.

Så jeg får bare prøve det ut på egenhånd: Har også god hjelp i kommunens skole ikt-koordinator, Tor Espen; som har hjulpet meg med hvordan brukerkontoene skal se ut rent organisatorisk.

Men det jeg sitter og funderer på er hvordan jeg skal sette alt dette ut i live: Om jeg skal innkalle foreldrene til foreldremøte og ha kurs i It’s Learning; eller om skal bare sende ut kontoene. Sitter også å funderer på hva jeg skal gjøre hvis det er noen som ikke ønsker å ha konto / har tilgang til internett hjemme hos seg. Og ikke minst om det i det hele tatt er behov for dette på mellomtrinnet; eller om det med It’s Learning egentlig er noe som man ikke trenger å bruke tid på før man kommer høyere opp i klassene.

Får se om det blir et prosjekt dette skoleåret eller ikke 🙂

Skoleforum

Onsdag 17.februar var jeg en tur innom Varemessa på Lillestrøm: Der ble nemmelig årets Skoleforum arrangert den 17. og 18.februar. Dette er en messe hvor man kan melde seg på ulike kurs og foredrag innenfor ulike skoletemaer; i tillegg er det en læremiddelutstilling. Og i år var jeg bare innom på læremiddelutstillingen; sammen med Tor Espen.

Hos IST fikk vi en demonstrasjon i hvordan deres programmer virker: Programmer som kan avhjelpe lærere med vurdering, dokumentasjons- og arkriveringsarbeidet. Ved at man samler alle slike funksjoner innenfor ett programområde sparer man både tid; og samtidig får man profesjonalisert arbeidet. Interessant var det også å se hvordan man kan utvide og bruke den allerede innlagte foreldreinformasjonene som ligger i programmet til å lage epostlister og sms-lister. Rælingen (og partnerkommunene) holder nå på å vurdere å kjøpe inn programmene. Og jeg må si etter å ha sett programmene i live at jeg ble overbevist om at det er et fornuftig innkjøp 🙂

På standen til It’s Learning fikk vi en innføring i de nye funksjonene som har kommet i It’s Learning. Når man går inne i faget kan man bestemme mye mer hvordan oppsettet til startsiden skal være: Man kan enkelt flytte på de ulike delene; og selv legge til ulike deler («innholdsblokk»). Fint er det også at man kan legge til elementer som RSS-feed og avstemminger. Den nye «Page beta» virker også lovende: Allows you to add a page with rich-text and interactive content. I tillegg liker jeg det at It’s Learning åpenbart har bestemt seg for å «åpne opp» plattformen sin for eksternt innhold. Men utfordringen på min skole blir fremdeles å motivere til at flere lærere faktisk bruker verktøyene som ligger i It’s Learning. Og «Test»-verktøyet i It’s Learning synes jeg blir bare bedre og bedre 🙂

Ellers var vi innom de fleste standene: Mye interessant å se; selv om det også er mye av det samme som går igjen på de ulike læremiddelutstillingene jeg har vært på; feks på Østlandsk lærerstevne. Men det som er fint er at man får tips man kan bruke rett i undervisningen. På Østlandske fikk jeg tips om Salaby (oppgaver for 1.-4.-klasse) som jeg siden har brukt en del på trinnet; nå fikk jeg tips om en ny nettside: Radius fra Cappelen Damm. Dette er en matte-side for barnetrinnet. Har finner man oppgaver til de mest sentrale emnene i matte-planen. Prøvde den med elevene etterpå; og de likte siden 🙂 Bare synd at også dette er en side som krever abonnement etterhvert…

En annen nettside jeg har prøvd dette skoleåret har vært Tv2skole.no: En slags nyhetskanal for barn; hvor man i tillegg finner oppgaver til nyhetene. Jeg pleide å vise nyhetssendingene til elevene  mens vi spiste; og de likte sendingen. Men så, ved nyttårstid; ble det til en betalingsside. Og da hadde selvsagt ikke min skole/kommune råd/interesse til å kjøpe abonnement. Så hva gjør man da? Vel, viser NRK Supernytt i stedet 🙂 Og det som er fint med NRK Supernytt er nettopp det at det er gratis; og at elevene kan se på det selv hjemme også. Mitt inntrykk er at mange av dem pleier å se på det selv også; i tillegg til det andre på NRK Super. Kanskje Tv2 i stedet for å kreve abonnementsavgift for å få sett på barnenyhetene burde tenkt på det som en invistering i fremtidige seere…

Vel, det var noe av det Tor Espen og jeg rakk å få med oss på årets Skoleforum. I tillegg til en overprisa Solo til 36 kroner halvliteren…